Onze huisregels

Wij hebben in onze huisregels verwoord wat binnen Sporthal de Rietkraag van u als bezoeker wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook deze huisregels en gaat u hiermee akkoord. 

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van de Rietkraag, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 
 2. Binnen de Rietkraag stellen we het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten. Dit geschiedt echter op eigen risico. Ook het meenemen van jassen, tassen en overige persoonlijke eigendommen is voor uw eigen risico. Toiletten zijn uitsluitend bestemd voor gasten van de Rietkraag. 
 3. Bij de Rietkraag gaan we respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken tegen gasten en personeel.
 4. De Rietkraag dient zich te houden aan de vereisten van de drank- en Horecawetgeving 1 januari 2014. Sterk- en zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfels over de leeftijd van een bezoeker, vragen onze medewerkers u een legitimatiebewijs te tonen. 
 5. Om de sfeer niet negatief te laten beïnvloeden, wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de betreffende persoon geschonken. 
 6. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van de Rietkraag en derden, het is verboden om diefstal en/of vernieling te plegen. Deze zullen als misdrijf worden aangegeven. 
 7. Om de rust, orde en veiligheid binnen de Rietkraag te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen tegen gasten en/of personeel. 
 8. Het is verboden om drugs of wapens te bezitten, gebruiken of te verhandelen. 
 9. De Rietkraag stelt haar gebouw niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen. 
 10. De medewerkers van de Rietkraag waken over uw veiligheid. Bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk, doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers en/of herkenbare BHV'ers op te volgen. 
 11. Bij het betreden van de Rietkraag gaat u akkoord met de huisregels en het geldende wettelijke handhavingsbeleid. 

Bij het overtreden van de huisregels of de wettelijke bepalingen, zal er volgens het handhavingsbeleid worden opgetreden. Dit kan leiden tot een lokaal ontzegging van maximaal 19 maanden voor een overtreding of na aangifte bij de justitie van een misdrijf tot een lokaalverbod voor onbepaalde tijd. 

Heb je vragen?